Powstanie Styczniowe

W dniu 28.02.2013 r. odbył się w szkole zorganizowany przez nauczycieli p. Zbigniewa Matrasa
i p. Tomasza Teodorowicza konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym z przypadającej w tym roku okazji 150 rocznicy tegoż powstania. W konkursie udział wzięło 11 uczniów z klas gimnazjalnych i zawodowych. W dniu 19.03.2013 r. dokonano podsumowania i nagrodzenia laureatów konkursu. Pierwsze miejsce przypadło Maciejowi Soli uczniowi klasy I B ZSZ. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Górecki uczeń klasy III A gimnazjum, a trzecie miejsce przypadło Adamowi Turewiczowi uczniowi klasy I A ZSZ.
              Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i koszulki, a wszyscy uczestnicy otrzymali słodkości.

Serdecznie dziękujemy firmie Surge Polonia za ufundowanie koszulek dla zwycięzców konkursu oraz Dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego za słodkości dla uczestników konkursu.