Urząd Pracy

     W dniu 21.01.2016 r. gościliśmy w naszym ośrodku Panie z Urzędu Pracy w Puławach.

    Zaproszenie związane było z realizacją działań zmierzających do jak najpełniejszego  przygotowania wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki, gdy powrócą do swoich  środowisk rodzinnych, podejmą pracę zawodową i rozpoczną samodzielne życie.

Wychowankowie mieli okazję uzyskać odpowiedź na najbardziej istotne pytania np.

-  jak dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy, jakie dokumenty są potrzebne podczas wizyty w Urzędzie Pracy?

- kiedy i w jakich okolicznościach otrzymujemy status osoby bezrobotnej i poszukującej pracy ?  kiedy go tracimy ?

-  jakie są prawa i obowiązki osoby  bezrobotnej i poszukującej pracy

- na co mogę liczyć, gdy nie chcę być dalej bezrobotnym ? czyli aktywizacja zawodowa,  bon szkoleniowy i  kursy zawodowe, jednorazowe środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej  ...itp.

Nasi chłopcy byli także bardzo zainteresowani  praktycznym wypełnieniem druków i formularzy z którymi spotkają się  na drodze poszukiwania pracy  po opuszczeniu ośrodka.

 

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i przekazanie nam tak wielu cennych informacji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anna Nikodemska