Wizyta w ZK w Stawiszynie

„DOROSŁY – znaczy ODPOWIEDZIALNY, ZARADNY, BEZPIECZNY”

     Realizując program przygotowujący wychowanków do samodzielności życiowej po opuszczeniu ośrodka wybraliśmy się do ZK w Stawiszynie.

     Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie przeznaczony jest dla skazanych recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. W dniu 03.09.2012 r. weszło w życie zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zgodnie z którym utworzono w Stawiszynie Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu. Dotychczas Stawiszyn funkcjonował jako Schronisko dla Nieletnich. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi od dnia 18 listopada 2013 r. - 181 miejsc.
Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni.  

Lekcje wychowawcze są realizowane w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie cyklicznie i mają charakter prewencyjny i profilaktyczny.

     W czasie odwiedzin  wychowankowie mieli możliwość zapoznać się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego oraz specyfiki pracy Służby Więziennej.

  Osadzeni, działający w Kole Zainteresowań Sola Scriptura z własnej inicjatywy, przedstawili młodzieży historię swojego życia, drogę jaką pokonali, a także skutki łamania norm prawnych, które spowodowały, że znaleźli się w zakładzie karnym. Nie brakowało pytań ze strony młodzieży odnośnie warunków bytowych oraz dyscypliny panującej w zakładzie karnym. Spotkanie miało charakter prewencji i ostrzeżenia młodzieży przed łamaniem prawa i skutkami z tym związanymi, a także służyło podniesieniu świadomości prawnej młodych ludzi.

To była niezwykła „lekcja wychowawcza”!

Raczej „LEKCJA NA ŻYCIE”!!!!

Refleksje jakie w nas wzbudziła staną się podstawą naszych  zamierzeń i planów  na całe życie!!!!

DZIĘKUJEMY!!!!

 

Nasza wizyta odbyła się dzięki  pomocy i na zaproszenie Pana MATEUSZA JANDY - KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY DLA ZWIERZĄT w POLSCE.

Pan Komendant Janda zabrał młodzież także do Centrum Socjalizacji i Resocjalizacji przy Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, które prowadzi Straż dla Zwierząt w Polsce i zapoznał z historią ośrodka oraz jej specyfiką i misją.   

 

 

     Pan Mateusz opowiedział nam o tym, że „Projekt Resocjalizacja i Socjalizacja Razem” to wspólny projekt Straży dla Zwierząt w Polsce i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, w ramach którego skazani odbywający karę pozbawienia wolności opiekują się skrzywdzonymi zwierzętami. To  nowatorski program readaptacyjnych służących kształtowaniu społecznie pożądanych postaw skazanych, w którym skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Stawiszynie opiekują się zwierzętami które zostały skrzywdzone przez ludzi.

Uroczyste otwarcie pierwszego w Europie Ośrodka Resocjalizacyjno – Socjalizacyjnego przy Zakładzie Karnym w Stawiszynie  odbyło się 1 października 2015.

     Dowiedzieliśmy się, że celem programu jest wzbudzenie w osadzonych empatii, odbudowanie poczucia własnej wartości, szacunku i akceptacji dla siebie. Więźniowie, którzy opiekują się zwierzętami, mają złudzenie wolności. Często po raz pierwszy w życiu okazują uczucia, a sama obecność zwierząt sprawia, że czują się oni lepsi i zauważają, że są dla kogoś ważni. 

Skazani odnajdują wartości psychospołeczne, a zwierzęta uwalniane od cierpienia i traumy, nabierają zaufania do ludzi..

Ośrodek działa od roku, ale już dziś można zauważyć, że program przynosi obustronne korzyści.

 

                                                                                                                                A. Nikodemska