NIEZWYKŁE SPOTKANIE POD HASŁEM „SKAZANY NA WOLNOŚĆ”

Na zaproszenie Wicedyrektora  ds. wychowawczych  P. Roberta Pluty i opiekuna Samorządu Wychowanków MOW-Puławy  wychowawczyni P. Anny Nikodemskiej w dniu 14.12.2018 roku gościliśmy w naszym ośrodku realizatorów projektu profilaktycznego „SKAZANY NA WOLNOŚĆ”.

To przedsięwzięcie nazywane „projektem profilaktycznym” jest realizowane przez Fundację Edukacji i Wspierania Rodziny „Brama”  w Opolu i skierowany jest do osób przebywających w zakładach karnych, schroniskach i zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  czy placówkach terapeutycznych.

Co istotne – realizują go osoby, które same borykały się z problemami uzależnienia /narkotyki, alkohol, hazard, agresja/ i  odbyły karę pozbawienia wolności przebywając w ZK, a teraz już jako wolni ludzie maja nowe życie i „przez słowo i muzykę” niosą pomoc innym.

Hasłem przewodnim projektu ”SKAZANY NA WOLNOŚĆ” są słowa:

„Każdy zasługuje na DRUGĄ SZANSĘ!

NIE WAZNE ILE RAZY UPADASZ- WAŻNE ILE RAZY SIĘ PODNOSISZ!”

Podczas spotkania  mieliśmy możliwość poznania świadectw osób, które wygrały walkę z nałogami oraz odrodziły się na nowo po  doświadczeniach pobytu w  ZK.

Charakterystycznym elementem spotkania były także występy muzyczne /„nuty” hip-hopowe i rap bardzo bliskie nam gatunki muzyki/ oparte na autorskich interpretacjach tematów przeżywanych problemów i osobistych doświadczeniach wyrażanych jako teksty utworów muzycznych /m.in.  raper Augustyn który opowiadał o swojej burzliwej narkotykowej  przeszłości/.

 Nie tylko wsłuchiwaliśmy się w teksty muzyki i przekaz naszych gości .

Z ogromną przyjemnością włączyliśmy się w  rozmowy, dyskusję, dzielenie się osobistymi wrażeniami i emocjami. Pytaniom nie było końca.

Zostaliśmy także obdarowani  płytami CD z muzyką, autografami  i fantastycznymi książkami.

 

To było niezwykle emocjonujące spotkanie. Projekt niesie ze sobą  mocną siłę przekazu i pozytywną energię.

Nie tylko muzyka ale przede wszystkim usłyszane historie życia  bardzo nas poruszyły i skłoniły do refleksji nad własnym życiem a przede wszystkim zmusiły do myślenia o swojej przyszłości

/jak przewartościować swoje postawy i zachowania , co to znaczy praca nad sobą, co znaczy odpowiedzialność za decyzje i wybory/.

Myśleliśmy o konieczności budowania swoich relacji w oparciu o zinternalizowane normy społeczne, prawne i kulturowe, o samorealizacji , o motywacji do zmian na które nigdy nie jest za późno i o jakości swego życia po opuszczeniu ośrodka.

 

Usłyszeliśmy obietnicę, że to w prawdzie pierwsze ale na pewno nie ostatnie nasze spotkanie.

DZIĘKUJEMY i CZEKAMY!!!!!

                                                                                     Anna Nikodemska