156 rocznica wybuchu powstania styczniowego

     W niedzielę, 20 stycznia delegacja naszych wychowanków pod opieką pana dyrektora Marka Kawalca w kościele pw. św. Brata Alberta uczestniczyła we mszy świętej z okazji 156 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Było to największe polskie powstanie narodowe, którego uczestnikiem był patron naszego miasta. Po mszy świętej w cokole pomnika św. Brata Alberta złożono ziemię z mogiły powstańców styczniowych.