Zmiana numerów rachunków bankowych

Bankiem prowadzącym kompleksową obsługę bankową Powiatu Puławskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu od dnia 01 lipca 2019 roku został Bank Spółdzielczy w Końskowoli.

W związku z powyższą zmianą informujemy o zmianie numerów rachunków bankowych:

Lp.

Nazwa konta

Nr konta w Banku PKO BP SA

Nr konta w Banku Spółdzielczym
w Końskowoli

1.

Budżet

 

18 1020 3219 0000 9902 0012 0337

04 8741 0004 0007 7015 2000 0010

2.

Fundusz

socjalny

73 1020 3219 0000 9102 0012 1582

88 8741 0004 0007 7015 2000 0050

3.

Dochody

własne

48 1020 3219 0000 9002 0091 1370

46 8741 0004 0007 7015 2000 0030