Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r.

        10 października 2019 roku w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, w uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk kościelnych, służb mundurowych, państwowych służb zespolonych i niezespolonych, środowisk akademickich, związków zawodowych, przedstawiciele świata kultury, organizacji pracodawców, a przede wszystkim - wyróżnieni odznaczeniami i nagrodami nauczyciele oraz pracownicy oświaty.

      Oficjalną część uroczystości rozpoczęły skierowane do wszystkich pracowników oświaty województwa lubelskiego życzenia, które złożyli Pani Teresa Misiuk, Pan Lech Sprawka, Poseł na Sejm RP, Pan Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP oraz Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

   W imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe wręczyła Pani Agata Grula, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Lubelski Kurator Oświaty. W województwie lubelskim nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 15 nauczycieli w tym nasz koleżanka psycholog pani Małgorzata Warchoł.

 

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.