Dzień Dziecka'20

                                                       Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy 
                                                     Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach