"NIE uzależnieniom"

     W dniu 31 marca w naszym ośrodku odbył się konkurs wiedzy na temat profilaktyki uzależnień  pod hasłem „NIE uzależnieniom” . Do konkursu zgłosiło się i wzięło udział  dziesięciu wychowanków, którzy w ramach rywalizacji rozwiązali test sprawdzający wiadomości z dziedziny profilaktyki uzależnień. Przygotowując się do tego zadania uczestnicy konkursu brali udział w indywidualnych zajęciach psychoedukacyjnych.  Nauka nie poszła w las - poziom wiedzy wychowanków biorących udział w konkursie okazał się naprawdę wysoki i ciężko było wyłonić laureatów, którymi zostali ostatecznie:

1.       Dominik Kłeczek - kl. I Bb– I miejsce

2.       Dawid Michalak - kl. I Ba– II miejsce

Jakub Garczyński – kl. VIII B – II miejsce

3.       Alan Kitowski – kl. II B – III miejsce.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali słodkimi upominkami.