Dzień bezpiecznego Internetu

      11 lutego 2020 r. obchodziliśmy w naszej placówce „Dzień bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.  DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,  zaznajomienie rodziców,  nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa on-line oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

 

     Początkowo DBI świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Ideą DBI jest podkreślanie współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo,  zarówno na poziomie międzynarodowym,  jak również lokalnym. Celem jest łączenie zaangażowania wielu instytucji, a także rodziny, czyli najbliższego otoczenia.

     Zespół psychologiczno-pedagogiczny w szkole przygotował gazetkę ścienną z informacjami o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Przeprowadzono  pogadanki z wychowankami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu i postępowania z procedurą w chwili wystąpienia zagrożenia. Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie związanym z bezpiecznym korzystaniem z Internetu.