Wycieczka terenowa

     W dniu dzisiejszym grupa wychowanków pod opieką pana Tomasza Teodorowicza  i pana Zbigniewa Matrasa udała się na wycieczkę terenową w rejon Skowieszyna i Włostowic. W jej trakcie obejrzeli pozostałości po systemie kanałów dostarczających wodę do Osady Pałacowej Czartoryskich w Puławach. Turystyczny trip zakończył się „II śniadaniem” w warunkach terenowych, następnie zmęczeni trudem pieszej wycieczki wszyscy powrócili do ośrodka.

 

                                                                                                     Zbigniew Matras