Powiatowe uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

 

     

     15 października 2020 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Otwierając uroczystości Starosta Puławski Danuta Smaga wyraziła wdzięczność wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia.  Nagrodą Starosty Puławskiego zostało wyróżnionych  26 nauczycieli. Wśród nich znaleźli się nasi pracownicy:

  • Łukasz Janusz  Wąsik - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach;
  • Tomasz Teodorowicz - nauczyciel Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w Puławach.

    

Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy i róże.

     W drugiej części uroczystości uhonorowano okolicznościowymi dyplomami nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego:

  • Krzysztof Grzywacz - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach;
  • Adam Winiarski - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach;

      
  

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

  • Artur Arseniuk - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach, 
  •  Piotr Paweł Petewas – nauczyciel Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w Puławach.

          

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.