Dzień Edukacji Narodowej 2020

 

     14 października to wyjątkowy dzień w naszej placówce. Tego dnia obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i Święto Sztandaru Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach.  Pan Dyrektor Juliusz Krzaczkowski złożył serdeczne życzenia wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach. Podziękował za dotychczasową pracę i zaangażowanie, życzył dużo sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Akademia podzielona była na dwie części.

Część pierwsza związana była ze świętem sztandaru. Głównym jej elementem było uroczyste ślubowanie.

Wyróżnieni wychowankowie zostali wytypowani do złożenia ślubowania na sztandar:

 

My, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach uroczyście ślubujemy:

- rzetelnie pracować i uczyć się

ŚLUBUJEMY!

- zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać do własnego rozwoju

ŚLUBUJEMY!
- szanować obowiązujące normy moralne i zasady współżycia społecznego
ŚLUBUJEMY!
- wyrabiać w sobie wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę, odpowiedzialność, uczciwość i prawdomówność
ŚLUBUJEMY!
 - dbać o dobre imię ośrodka, a godnym zachowaniem pogłębiać szacunek do wartości patriotycznych i miłość do Ojczyzny
 ŚLUBUJEMY!

 

 

Za przygotowanie pierwszej części akademii odpowiedzialni byli: p. Iwona Latańska i p. Stanisław Ostapowicz.

Druga część to akademia pt,, WSZYSTKO CO WIELKIE JEST WIELKIE PRZEZ SRECE". W występie udział wzięli uczniowie z Branżowej Szkoły I Stopnia. Akademię przygotowali: p. W. Miszczak i p. T. Teodorowicz.