„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Szkoła Branżowa I stopnia wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 3”  i otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie bibliotek w podejmowaniu przedsięwzięć promujących czytelnictwo. Ważne jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych, a także uatrakcyjnienie ich księgozbiorów poprzez zakup nowości wydawniczych.

Na realizację projektu została przyznana kwota 3 100 złotych. Za przyznaną kwotę zakupiono 158  książek, w tym 80 lektur, które stanowią 51% nabytych książek.

Zakupione zostały nowości z literatury pięknej obejmujące najbardziej popularne gatunki tj. powieści sensacyjne, kryminalne, przygodowe, fantastykę, oraz lektury.

W wyniku  realizacji projektu księgozbiór biblioteki znacznie się wzbogacił. Przy zakupie  nowości wydawniczych uwzględniono życzenia uczniów i nauczycieli, a regały z nowymi książkami już cieszą się ogromną popularnością wśród czytelników.

           Wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom dobrą przyszłość i dobre wykształcenie. Książka jest jednym z najważniejszych środków w dziedzinie przekazywania wiedzy. Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienia, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się rzeczą przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.  Czytanie rozwija sferę poznawczo-intelektualną, wzbogaca wartości moralno-społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji, Internetu i komputerów.

 O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele i wychowawcy, jak i Państwo – Rodzice!

Czytanie:

           ·          poprawia pamięć

           ·          ćwiczy mózg

           ·          wzbogaca słownictwo

           ·          uczy wyrażania uczuć

           ·          pomaga zrozumieć rzeczywistość

           ·          uczy przyswajania nowych wiadomości

           ·          ułatwia naukę

           ·          utrwala zasady ortografii

           ·          rozwija emocjonalnie

           ·          poprawia koncentrację

           ·          rozwija umiejętności komunikacyjne

 

Drodzy rodzice i opiekunowie!

prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania i czytania tych książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych i szczęśliwych ludzi.

                                                                                                                 

                                                                                                                            Biblioteka Szkolna