#SzkołaPamięta

     Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach przystąpił do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla uczniów postaci oraz wydarzenia. Wspominaliśmy naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii.