"Wolka"

   

     W dniu 27.05.2021r. wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach pod opieką p. W .Miszczak, p. G. Jasiakiewicz p B. Górczyńskiej j i p. P. Maciejewskiego wybrali się do kina ,, Sybilla " w Puławach na film pt. ,, Wolka".
Cele i założenia programowe wycieczki: kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, integracja wychowanków i wzmacnianie więzi koleżeńskiej, zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków. 
Film spodobał się wychowankom tylko zakończenie zaskoczyło co niektórych.


                                                                                                                                         W. Miszczak