KOLEJNY RAZ WYRUSZAMY BY POSPRZĄTAĆ POLSKĘ

     W dniu 16.09.2022 r. W ramach ,,Europejskiego Tygodnia Mobilności" organizowanego w naszym mieście Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach pod opieką p. G. Jasiakiewicz i p. W. Miszczak uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Świata" - terenu (lasu) wokół naszego Ośrodka. SPRZĄTANIE ŚWIATA - to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko. Efekty naszego współudziału na zdjęciach poniżej.

                                                

                                                                      Grażyna Jasiakiewicz i Wioletta Miszczak