Pomoc dla PCK

     Pomaganie jest dobre. Pomaganie jest ważne. Pomagać może każdy i wszędzie. Każda pomoc jest wartościowa. Warto pomagać nie tylko dla innych, ale także dla siebie. O tym wszystkim zawsze pamiętają wychowankowie naszej placówki. Zostaliśmy poproszeni  przez pracowników PCK w Puławach o pomoc przy rozładunku żywności, która będzie wydawana najbardziej potrzebującym mieszkańcom Puław oraz Gminy Żyrzyn. Grupa wychowanków pod opieką p. P. Kozaka wywiązała się z tego zadania najlepiej jak potrafiła. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.