Wigilia

      Wigilia to dzień wypadający 24 grudnia poprzedzający święto Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego terminu "vigilia", oznaczającego czuwanie. Wigilią nazywana jest także uroczysta kolacja, do której tego dnia zasiada o zmroku cała rodzina. Tradycją w naszej placówce jest również tzw. „wigilia ośrodkowa”. 20 grudnia 2022 r. przy odświętnie przystrojonym stole, zastawionym różnymi pysznymi potrawami zasiedli wspólnie dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach. Przy dźwiękach kolęd wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.