Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka

      W dniu dzisiejszym nasz ośrodek odwiedzili Rzecznik Praw Dziecka pan Mikołaj Pawlak, Starosta Puławski pani Danuta Smaga i Poseł na Sejm RP pan prof. Krzysztof Szulowski. Pan Mikołaj Pawlak opowiedział naszym wychowankom o pracy jaką wykonuje Rzecznik Praw Dziecka, o podejmowanych przez niego działaniach na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Poinformował młodzież o tym, gdzie można szukać pomocy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Była to również okazja do osobistej rozmowy z panem Rzecznikiem i porozmawiania o swoich sprawach.

Dyrektor MOW w Puławach pan Dawid Gutek omówił pokrótce specyfikę funkcjonowania placówki i oprowadził wizytujących  po ośrodku.

Cieszymy się, że mimo wielu obowiązków jakie nasi goście pełnią każdego dnia znaleźli chwilę i odwiedzili naszą placówkę.