Rajd MOW w Wierzbicy

       2 czerwca 2023 roku po raz V został zorganizowany Rajd Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, w którym wzięli udział nasi wychowankowie. W rajdzie wzięły udział również: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Pogroszyna, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Kolonii Szczerbackiej, Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych ze Skarżyska Kamiennej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Puław, Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny „Pałacyk” w Radomiu oraz gospodarze Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy.

     Celem rajdu była: popularyzacja turystyki pieszej oraz krajoznawstwa, poznawanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych Ziemi Radomskiej, integracja młodzieży, kształtowanie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy.
Na szlaku poprowadził nas Pan Łukasz Sobol – prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Miejskiego w Radomiu.
O godzinie 8.00 wyruszyliśmy z Chomentów Puszcz i 15 kilometrową trasę wiodącą przez Stanisławów, Dąbrówkę Warszawską zakończyliśmy w Wierzbicy na terenie ośrodka. Tutaj już odpoczywaliśmy przy grochówce i grillu - pieczonych kiełbaskach. Zorganizowany został również Konkurs Piosenki Turystycznej. Nasz ośrodek w konkursie reprezentował Łukasz Splewiński z piosenką „Sokoły”. Za występ został wyróżniony okolicznościowym dyplomem.

 

                                                                                                 Bożena Górczyńska