MOCni Młodzi

         To co dobre zazwyczaj szybko się kończy i dlatego nie wiedzieć kiedy upłynął czas realizacji w naszym Ośrodku we współpracy z Fundacją Strefa Dorastania z Lublina programu MOCni Młodzi. W tym roku szkolnym młodzi, kreatywni, pełni zapału i autentycznej sympatii dla naszej młodzieży trenerzy Fundacji przeprowadzili 14 spotkań z wychowankami. Efektem ich współpracy z naszymi podopiecznymi są kompetencje emocjonalno-społeczne i inne cenne umiejętności zdobyte i rozwinięte w trakcie zajęć, dzięki którym wychowankowie są lepiej przygotowani na wyzwania jakie stawia przed młodym człowiekiem życie. Nie do przecenienia są też profilaktyczne skutki programu. W trakcie Święta Rodziny, które celebrowaliśmy w MOW w Puławach 8 czerwca, dokonano podsumowania tegorocznej współpracy. Wychowankowie, którzy wyróżniali się najaktywniejszym uczestnictwem w programie,  zostali nagrodzeni dyplomami i pamiątkowymi upominkami. Nasza placówka otrzymała od Fundacji podziękowania, które w tym miejscu jeszcze raz  odwzajemniamy. Pełni zapału i dobrych wrażeń nastawiamy się też na kontynuowanie wspólnych działań w roku szkolnym 2023/2024.         

                                                                      

                                                                                                    Agnieszka Mazurak