Podsumowanie zajęć "Będę Tatą"

Grupa pięciu wychowanków uczestniczyła w programie profilaktyczno-wychowawczym „Będę Tatą”. Udział w zajęciach miał za zadanie dostarczyć nieletnim wiedzy na temat małżeństwa, rodzicielstwa, kształtowania kompetencji społecznych i indywidualnych związanych z pełnieniem ról społecznych – ojca, męża, partnera. Zajęcia miały uświadomić im skalę obowiązków i wskazać właściwe sposoby postępowania. Uczestnictwo w programie miało za zadanie uchronić wychowanków przed niechcianą ciążą, dając sobie szansę na świadomą decyzję o posiadaniu potomstwa. W trakcie zajęć uczestnicy nabyli podstawowe wiadomości dot. ciąży, opieki nad ciężarną i umiejętności opieki nad niemowlęciem. Podczas ćwiczeń praktycznych zmierzyli się z czynnościami pielęgnacyjnymi, kąpielą, ubieraniem itp. Ważnym punktem programu była nauka udzielania pierwszej pomocy. Wychowankowie praktycznie ćwiczyli na fantomie pozbycie się ciała obcego, resuscytację krążeniowo-oddechową u niemowlęcia i ułożenie poszkodowanego dorosłego w pozycji bocznej ustalonej.

                Program przeznaczony był dla wychowanków, którzy będą opuszczać naszą placówkę, w ramach zajęć przygotowujących do samodzielności.