Kadra Ośrodka

 

 

 

 

 

 

Dyrektor MOW w Puławach - mgr Dawid Gutek

 

 

Kierownik do spraw opiekuńczo - wychowawczych - mgr Łukasz Pluta

 

Pedagog - mgr Małgorzata Cywka

Psycholog - mgr Agnieszka Mazurak

 

Pracownicy pedagogiczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach:

mgr Anna Nikodemska - wychowawca

mgr Roman Kowalski - wychowawca

mgr Artur Arseniuk wychowawca

mgr Łukasz Wąsik wychowawca

mgr Grzegorz Szymanek wychowawca

mgr Iwona Latańska wychowawca

mgr Łukasz Pluta wychowawca

mgr Adam Winiarski wychowawca

mgr Dominika Grabowska wychowawca

mgr Magdalena Pluta wychowawca

mgr Krzysztof Grzywacz wychowawca

mgr Katarzyna Dębska wychowawca

mgr Aneta Czerniak - biblioteka

mgr Magdalena Kowalik - nauczyciel matematyki

dr Grażyna Jasiakiewicz - nauczyciel języka polskiego, wychowawca

mgr Zbigniew Matras - nauczyciel historii, WOS-u, edukacji dla bezpieczeństwa, HIT, wychowawca

mgr Bożena Górczyńska - nauczyciel wychowania fizycznego, doradztwa zawodowego, wychowawca

mgr Jacek Górczyński - nauczyciel wychowania fizycznego,

mgr Małgorzata Ziemska - nauczyciel języka angielskiego,

mgr Wioletta Miszczak -nauczyciel biologii, geografii, chemii, wychowawca

mgr inż. Tomasz Teodorowicz - nauczyciel fizyki i astronomii, informatyki, technik komputerowych, technologia informacyjnej, podstaw elektroniki i elektrotechniki, wychowawca

ks mgr Paweł Moskwiak - nauczyciel religii/etyki,

mgr Piotr Kozak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, wychowawca

mgr Piotr Peterwas - nauczyciel praktycznej nauki zawodu,

mgr Grzegorz Czarnobil - nauczyciel zawodu, wychowawca

mgr inż. Włodzimierz Nowak -  nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Roman Sobolewski - nauczyciel przedmiotów zawodowych

      Ryszard Krzywina- nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach zatrudnionych jest 12 pracowników administracji i obsługi.