Kadra Ośrodka

Dyrektor Marek Kawalec

Dyrektor MOW - mgr Marek Kawalec

 

Z-ca dyr. MOW do spraw dydaktycznych - mgr Jacek Górczyński

 

 

Vice Dyrektor Robert Pluta

Z-ca dyr. MOW do spraw wychowawczych - mgr inż. Robert Pluta

 

 

Psycholog - mgr Małgorzata Warchoł

Psycholog - mgr Agnieszka Mazurak

Pedagog - mgr Małgorzata Cywka

 

Pracownicy pedagogiczni internatu:

mgr Anna Nikodemska

mgr inż. Elżbieta Jakubowska

mgr Roman Kowalski

mgr inż. Robert Pluta

mgr Andrzej Capała

mgr Juliusz Krzaczkowski

licencjat Artur Arseniuk

mgr inż. Jolanta Zeprzałka

mgr Łukasz Wąsik

mgr inż. Stanisław Ostapowicz

mgr Grzegorz Szymanek

mgr Jerzy Omilianowicz

mgr inż. Jerzy Jakubowski

mgr Iwona Latańska

mgr Łukasz Pluta

mgr Adam Winiarski

mgr Katarzyna Szczybelska

mgr Dominika Grabowska

mgr Magdalena Pluta

mgr Krzysztof Grzywacz

mgr Katarzyna Dębska

  

Pracownicy pedagogiczni szkoły:

mgr Aneta Czerniak - bibliotekarz,

mgr Sławomir Goluch - matematyka,

dr Grażyna Jasiakiewicz - język polski,

mgr Zbigniew Matras - historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia socjoterapeutyczne,

mgr Grzegorz Szymanek - wychowanie fizyczne, zajęcia socjoterapeutyczne,

mgr Bożena Górczyńska - wychowanie fizyczne, pedagog,

mgr Jacek Górczyński - wychowanie fizyczne,

mgr Małgorzata Ziemska - język angielski,

mgr Wioletta Miszczak - biologia, geografia, chemia, zajęcia socjoterapeutyczne,

mgr inż. Tomasz Teodorowicz - fizyka i astronomia, informatyka, techniki komputerowe, technologia informacyjna,                                                 podstawy elektroniki i elektrotechniki, praktyczna nauka zawodu,

mgr Ks Paweł Pruszkowski - religia/etyka,

mgr Piotr Kozak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu,

mgr Piotr Peterwas - nauczyciel praktycznej nauki zawodu,

Grzegorz Czarnobil - nauczyciel zawodu,

mgr inż. Piotr Graca - nauczyciel zawodu,

mgr inż. Ignacy Paul - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,

mgr Tomasz Todys - przysposobienie do pracy w zawodzie stolarz,

mgr Paweł Maciejewski - nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przysposobienia do pracy w zawodzie ślusarz.

 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach zatrudnionych jest 19 pracowników administracji i obsługi.