Koło sportowe

Uprawianie sportu stanowi idealną formę aktywności, dzięki której możemy doskonalić umiejętności sportowe. Poprzez sport podnosimy nie tylko sprawność fizyczną, ale kształtujemy także charakter, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspólny trening stwarza okazje do budowania relacji pełnych zaufania, poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Daje możliwość lepszego poznania się i zrozumienia. Dlatego też od wielu lat sport jest istotnym elementem wychowawczym w naszym ośrodku.

Na terenie naszej placówki organizowane są mistrzostwa ośrodka w tenisa stołowego, piłkę siatkową oraz piłkę nożną. Chłopcy biorą także udział w Mistrzostwach Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w piłkę nożną, siatkową, tenisa stołowego i w trójboju (strzelanie, pływanie i bieg).

Co roku wychowankowie uczestniczą w rozgrywkach Puławskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej (II liga) oraz w miejskich imprezach sportowych. Chętnie biorą udział w popołudniowych zajęciach z piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Dużym zainteresowaniem wśród chłopców cieszą się zajęcia pływackie na basenie.

W pracę z młodzieżą zaangażowani są: Dyr. Jacek Górczyński oraz wychowawcy Grzegorz Szymanek, Juliusz Krzaczkowski, Adam Winiarski.