Procedura kierowania

Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000139

W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanków do naszej placówki prosimy o kontakt z dyrektorem Ośrodka Panem Dawidem Gutkiem lub Panią Katarzyną Kilijanek tel. (081) 886 34 18 w godzinach 7 – 15.


Procedura kierowania i umieszczania w MOW:
Postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wydaje sąd rejonowy. Potem, na tej podstawie, Komisja ds. kierowania do MOW w Ministerstwie Sprawiedliwości
w Warszawie wydaje skierowanie do konkretnej placówki.

Jeżeli chcą Państwo skierować syna do naszej placówki to prosimy o kontakt telefoniczny 81 886 – 34 – 18. Następnie  będą musieli Państwo złożyć wniosek do sądu wydającego postanowienie i do Komisji o umieszczenie w MOW w Puławach.

Komisji ds. kierowania nieletnich do MOW
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
tel. 22 23-90-740, email:  komisja.mow@ms.gov.pl  


Przyjazd do ośrodka
– Wychowanek, który otrzymuje skierowanie ma na nim zaznaczony termin przyjazdu do Ośrodka. Zachęcamy jednak Państwa do osobistego dowiezienia syna/podopiecznego do naszej placówki. Jest to dobra okazja do zobaczenia Ośrodka i spotkania z Dyrektorem, pedagogiem, psychologiem oraz wychowawcami.
– Samodzielny przyjazd do Ośrodka ułatwi także uzyskanie przepustki na święta czy też urlopy okolicznościowe.
– Skierowanie otrzymuje również Sąd Rodzinny, który może wystawić nakaz doprowadzenia przez Policję. Dlatego po kilku dniach od otrzymania skierowania może do Państwa przyjechać Policja i będzie już za późno na samodzielny przyjazd do Ośrodka.
– Wychowankowie są przyjmowani do placówki przez całą dobę, jednak zachęcamy do przyjazdu w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dyrekcją.


Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych

Co powinien mieć ze sobą nowy wychowanek?

Nowy wychowanek powinien zabrać ze sobą:
– odzież dostosowaną do pory roku, w tym okrycie wierzchnie,
– bieliznę osobistą,
– strój sportowy na w-f,
– obuwie sportowe zmienne – na salę gimnastyczną,
– klapki pod prysznic,
– artykuły higieny osobistej (zakaz posiadania kosmetyków w sprayu, warto zaopatrzyć się w dezodorant w kulce),
– zdjęcie do legitymacji szkolnej,
– leki z zaświadczeniem lekarskim o dawkowaniu,
– inne dokumenty (np. karty leczenia szpitalnego, opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej, opinie psychiatryczne), które ułatwią diagnozę potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych nieletniego.
Wychowanek może zabrać telefon komórkowy.